Inte bara en leverantör av Google Ads

Google Ads (SEM)

Web 7 är en byrå som inte bara arbetar med Google Ads. Vi arbetar ofta med att öka all form av trafik från sökmotorerna. Att se till att våra kunder syns på ett bra sätt både när det gäller Google ads och organsikt är ofta ett vinnande koncept som leder till god avkastning. Detta är något som vi säkerställer genom att löpande arbeta med SEO (Sökmotoroptimering)

Öka er försäljning med Google Ads

Googles annonsnätverk når flera miljoner människor varje dag och det är en kostnadseffektiv marknadsplats förutsatt att man sätter upp Google Ads kampanjerna på ”rätt sätt”.

Med hjälp av Google Ads får ni ut ert budskap till rätt kundgrupp oavsett om det är en lokal, rikstäckande eller global marknad ni är ute efter. Det är inte konstigt att flera hundra tusentals företagare redan idag använder sig av denna typen av marknadsföring med goda resultat.

Ni som kund kan verkligen skjuta prickskytte mot er målgrupp genom att ex: specificera vart geografiskt era annonser skall synas, för vilken åldersgrupp, vilket kön och vilka tider på dygnet eller dagar i veckan. Och ni betalar enbart när en potentiell kund klickar på er annons. Google Ads är dessutom så mycket mer än det som ofta kallas för traditionella ”sök annonser” som är de text annonser som dyker upp överst på Google när man gör en sökning. Via Google ads hanterar du även bl.a: Google remarketing, Display annonsering, Google Shopping och Youtube annonsering m.m.

Viktigt är dock att annonserna sätts upp av en person som har erfarenhet och kunskaper i just Google Ads. Vi träffar en del kunder som säger att dom har provat denna typ av annonsering, men det har inte funkat för dom. De har helt enkelt inte fått en positiv avkastning på sin investering. Då har man ofta satt upp annonserna på ett felaktigt sätt.

Vi håller den kunskapsnivå som ni som kund skall kunna förvänta er av oss.

Vill ni öka er försäljning med Google Ads?

search
search

Analys

Vi startar alltid med att genomföra en analys över vilka sökord vi vill driva trafik ifrån till dig som kund. Baserat på vilka sökord som är mest relevanta för just din verksamhet. Även sökvolymen på dessa sökord är en viktig parameter att se över. Sen är det oerhört viktigt att efter det även analysera konkurrensen och kostnaden för att driva trafik från de aktuella sökfraserna och även relaterade “long tail” sökord. Utifrån resultatet utav den första analysen utformar vi en kampanjstruktur som vi sedan kopplar annonserna till.
equalizer
equalizer

Löpande optimering

Våra Google Ads tekniker hanterar dina kampanjer löpande och utvecklar kontinuerligt din annonsering med målet att nå en positiv avkastning. Vanliga saker vi optimerar: Kampanjer, sökord och annonser. Budnivåer för att nå lönsamma positioner. Negativa sökord för att utesluta olönsam trafik. Testa olika landningssidor för annonserna. Justera annonserna utefter hur de presterar.
mail_outline
mail_outline

Uppföljning och rapportering

Att löpande rapportera resultaten för dina adwords kampanjer är en självklarhet. Du får tydligt presenterat för dig viktiga nyckeltal och hur vi ligger till jämfört med de mål som vi gemensamt satt upp. Vi kommer även med reflektioner, synpunkter och rekommendationer på hur vi ska förbättra annonseringen på Google. Det vanligaste är att vi har en avstämning minst en gång per månad. En nära kontakt och dialog med våra kunder är enligt oss oerhört viktigt för att tillsammans nå framgångsrika resultat.

Vanligt förekommande frågor kring Google Ads (SEM)

 • Vad är Google Ads?

  Google Ads är ett verktyg för att annonsera i Googles olika kanaler. Det kan exempelvis vara de vanliga textannonserna som ofta dyker upp överst i sökresultatet på Google när man söker efter en produkt eller tjänst. Det kan också vara de så kallande Google shopping annonserna där man istället får upp bilder på specifika produkter ihop med det aktuella priset. Genom Google ads verktyg styr man även annonseringen på youtube och det som kallas för display marknadsföring och remarketing. Det vanligaste är att man betalar först när någon klickar på en av annonserna.

 • Vad kostar Google Ads?

  Det kostar enbart pengar när någon klickar på era annonser. Hur mycket respektive klick kostar beror på en mängd olika faktorer. Detta då det fungerar likt en auktion i realtid där det faktiska priset främst baseras på vad annonsörerna är villiga att betala för ett klick på just det sökordet. Det går dock att påverka priset för Google ads genom att förbättra kvalitetsresultatet på annonserna. Ett högre kvalitetsresultat innebär bland annat att man får en lägre kostnad per klick, vilket i sin tur förbättrar den totala avkastningen på annonseringen. Man avgör på egen hand hur mycket man vill annonsera för och indirekt också hur många klick man köper. Kostnaden för klicken betalar du direkt till Google och vi tar ingen provision på den. Utöver detta betalar du ett löpande arvode till oss som Google ads byrå. Detta för att säkerställa att just era annonser är uppsatta på ett korrekt sett och löpande optimeras för bästa möjliga avkastning. Alla våra Google ads specialister är certifierade och utbildar sig löpande i all ny teknik som Google utvecklar för sina tjänster.

 • Varför ska jag anlita en Google ads byrå?

  En byrå som besitter kompetens kring Google Ads och arbetar med detta löpande kan för de flesta säkerställa att avkastningen på den totala investeringen kring Google Ads faller väl ut.
  Att erhålla goda resultat innebär alltid många timmars arbete. Genom att anlita en byrå för detta arbetet frigör därför tid till andra arbetsuppgifter.

 • Hur kan jag följa upp arbetet med Google Ads?

  Även här tar vi hänsyn till den unika kundens förutsättningar. Det är viktigt för både kund och oss som Google Ads byrå att vi följer och mäter rätt KPIer.
  Därför är det viktigt att tidigt i samarbetet säkerställa att vi arbetar mot gemensamt uppsatta mål. Gemensamt med dig som kund kan vi följa detta i främst Google Ads och Google Analytics. Vi kommer givetvis kunna hjälpa dig som kund att ta fram just den datan du efterfrågar i löpande rapportering. Allt för att arbetet med Google Ads skall erhålla bästa möjliga avkastning.
  Det vanligaste är att vi förser dig som kund med en rapport en gång i månaden. Denna rapport följs vanligtvis upp av ett möte med dedikerad Google Ads konsult.

 • Behöver vi göra några förändringar på vår webb?

  Hur er hemsida är uppbyggd har en stor betydelse för resultatet när det gäller era Google Ads kampanjer.
  Av den anledningen går vi alltid igenom våra kunders hemsidor och säkerställer att den är uppbyggd på ett sätt som ger oss bästa möjliga förutsättningar för att lyckas med Google Ads.
  Det är inte ovanligt att vi i samband med en sådan analys av kundens hemsida noterar förbättringsåtgärder som vi då givetvis kommunicerar till dig som kund. Det kan vara åtgärder som är direkt kopplat till annonsering på Google, som att det finns väl anpassade målsidor för de sökfraser man sedan väljer att arbeta med. Detta för att erhålla ett bra kvalitetsresultat på annonserna som ofta leder till lägre kostnad per klick (CPC).
  Det kan även vara så att vi framför rekommendationer kring förbättringar som har till syfte att förbättra konverteringsfrekvensen och på så vis förbättra lönsamheten i hela Google Ads arbetet.

Senaste blogginläggen